Kroon keramiek - leverantör av historiskt värde

Kroon Keramiek går inte att fånga i ett enskilt ord. Se namnet som ett samlingsord för alla våra specialismer. Till att börja med leverans och reproduktion av autentiska takpannor, golvplattor, tegelstenar och (övriga) keramiska ornament. Med andra ord alla de accenter som utgör skillnaden vid historiska byggnader. Inte nog med att vi reproducera och levererar, vi kan också renovera och återställa, och vi utvecklar planer för nybyggnadsprojekt med en historisk karaktär. Kroon Keramiek är inte en specialist som bara förser dig med rätt material. Vi hjälper under hela byggnadsprocessen, från rådgivning till slutkontroll.

Världsomfattande nätverk, unikt sortiment
Det är det vi gör. Men vem är vi? Kroon Keramiek är en del av Traditec BV, ett namn som upprepat har förtjänat sin plats inom den internationella marknaden. Det innebär att vi kan räkna med ett världsomfattande samarbetsnät av tillverkare, arkitekter, entreprenörer och materialförsäljare. Genom detta nätverk bjuder Kroon ett unikt keramiksortiment.

Blick för kvalitet
Att vi arbetar i världens alla hörn betyder inte att vi har förlorat blicken för småskaligt och hantverksmässigt arbete. Snarare tvärtom. Vid reproduktion strävar vi främst efter en produktionsprocess som ger en ursprunglig kvalitet. Endast på så sätt kan vi uppnå rätt karaktär, så att ett verkligt historiskt värde uppstår.

Recente aanbiedingen

Boomse nokpan kolen blauw
Prijs: €10,89